Professionell utrustning för konditionsmätning

Professionell utrustning för konditionsmätning

Vill du som fysioterapeut eller liknande erbjuda dina kunder en exakt och pålitlig mätning av deras kondition? Då är utrustning från Monark Sports & Medical det självklara valet.

Professionell utrustning för konditionsmätning

Vill du erbjuda dina kunder en exakt och pålitlig mätning av deras kondition? Då är utrustning från Monark Sports & Medical det perfekta alternativet för dig.

Våra produkter är utformade för att användas av professionella. De är enkla att använda och ger dig en exakt bild av dina kunders kondition.

Fördelar med att använda utrustning från Monark Sportsmed:

  • Exakt och pålitlig mätning: Våra produkter är utformade för att ge dig de mest exakta och pålitliga resultaten. Detta är viktigt för att du ska kunna ge dina kunder en korrekt bild av deras kondition.
  • Enkel att använda: Vår utrustning är utformad för att vara enkel att använda, även för dig som inte är

Hur fungerar det?

En konditionsmätning med utrustning från Monark utförs vanligtvis på en cykelergometer. Kunden cyklar under en viss tid medan deras puls, andning och andra data registreras. Utifrån dessa data kan du beräkna din kunders VO2-max, ett mått på deras maximala syreupptagningsförmåga.

Exempel på produkter från Monark avsedda för att mätning av kondition

Monark 881E

Monark 871E

Kondtitionsmätning du kan lite på

Beställ din utrustning från Monark Sportsmed idag och ge dina kunder den bästa möjliga mätningen av deras kondition.