WINGATE TEST

Wingate Anaerobtestet är en av de mest kända laboratorieträningstesterna i världen. Det utförs vanligtvis på en cykelergometer med viktkorg och används för att mäta en persons anaeroba kapacitet och anaeroba effektutvinning. I sin enklaste form kan detta test utföras med endast en cykelergometer från Monark och ett stoppur. Eftersom det här testet endast kräver att deltagaren cyklar vid maximal ansträngning i 30 sekunder, gör det detta till ett extremt populärt testprotokoll med enkelhet och tidseffektivitet. Även om detta test främst utförs på en cykel ergometer, kan det också utföras på en överkropps ergometer.

Wingate-testet har sitt ursprung i Cumming testet och utvecklades vid Wingate Institute i Israel under början av 1970-talet. Sedan dess har den genomgått ändringar och har också använts som grund för att designa nyare tester av liknande karaktär. Resultatet från Wingate-testet kan identifiera två viktiga faktorer: 1) anaerob kapacitet; och 2) anaeroba effektutvinning. Dessa värden är centrala i sporter som kräver högsta möjliga insats på kortare tid. Som ett resultat kan det här testet vara en användbar bedömningsmetod för idrottare som tävlar i liknande sporter.

Anaerob kapacitet beskriver mängden energi som kan produceras snabbt utan att syresättningen har tid att upprätthållas. Det här är viktigt för sporter som kräver kraftfulla och plötsliga rörelser, som t.ex. sprinter, hoppare och viktlyftare. Anaeroba effektutvinning beskriver hur snabbt kroppen kan återhämta sig från en anaerob insats. Det här är viktigt för sporter som kräver upprepade, korta anaeroba insatser, såsom Ishockey, handboll, basket och fotboll. En viktig faktor att beakta när man utför det här testet är förberedelse. För att få ett tillförlitligt resultat krävs det att deltagaren är väl förberedd, både fysiskt men kanske främst mentalt. Detta inkluderar att man har väl påfyllda vätskedepåer, samt är riktigt uppvärmd.

Monark 894e och Monark 891e är två av de mest välkända och använda ergometrarna i världen för Wingate tester.