PROFESSOR ÅSTRANDS SUBMAXIMALA CYKELTEST

PROFESSOR ÅSTRANDS SUBMAXIMALA CYKELTEST

Åstrandtestet är ett cykeltest skapat av professor Per-Olof Åstrand. Åstrand var en pionjär inom modern träningsfysiologi och verkade vid GIH i Stockholm. Målet med detta 6-minuters submaximalt cykeltest är att mäta den maximala syreupptagningsförmågan (VO2 max), vilket är användbart för hälsokontroller och medicinsk rehabilitering. Åstrandtestet är lämpligt för situationer där man behöver bestämma den maximala syreupptagningsförmågan, men inte har möjlighet eller vill genomföra ett maximal test, till exempel vid en hälsokontroll.

Testet har många användningsområden, det kan användas som en medicinsk undersökning, hälsokontroll eller som diagnostiskt hjälpmedel. Genom att vid flera tillfällen, till exempel under en träningsperiod, testa individen, kan man objektivt fastställa om träningen har varit effektiv.

ÅSTRAND ERGOMETER TEST

  • Beskrivning: Testpersonen cyklar på en individuellt anpassad submaximal belastning (ca 60% av VO2 max) under cirka 6 minuter medan pulsen registreras. Baseret på pulsvärdet kan man därefter uppskatta den aeroba effekten. Aerob effekt är ett mått på mängden syre som kroppen kan förbruka under maximal arbetsbelastning. Ju mer syre man kan konsumera, desto mer kommer man att klara av att prestera både i intensitet och längd på arbetsbelastningen. Så om en otränad och en vältränad person cyklar på samma belastning, kommer den vältränade personen ha en mycket lägre puls.
  • Genomförande: Så länge arbetsbelastningen inte är för tung, ökar andningen och blodomloppet under de första minuternas arbete, och en jämn nivå uppstår vanligtvis efter cirka 4-5 minuters arbete. Man kommer in i andra andningen dvs pulsvärdet är konstant (så kallad steady state). Medelvärdet av pulsfrekvensen vid 5:e och 6:e minuten kallas arbetspulsen vid aktuell arbetsbelastning och registreras i tabellen. Om skillnaden i dessa sista pulstagningar är större än 5 slag per minut, förlängs arbetstiden med en eller flera minuter så att en konstant nivå nås.
    Den stabila hjärtfrekvensen läses sedan av mot tabeller och en uppskattning av VO2max kan utläsas (ml/kg×minut). Du hittar en utförlig beskrivning och tabeller i boken med Åstrandtestet här nedan.

    LADDA NER BOKEN MED ÅSTRANDTESTET HÄR