VÅRA PRODUKTER

SPORT

Ergometercykeln har blivit ett betydelsefullt hjälpmedel vid bedömning av den fysiska arbetsförmågan och av konditions- och träningstillståndet. Våra ergometrar är utvecklade under många år, i samarbete med atleter och tränare i världsklass.

Vi  har genom åren förfinat och förbättrat våra produkter med dagens teknik, utvecklat det system som togs fram 1954 och redan då hade unika kalibreringsmöjligheter med hög mätsäkerhet.