PROFESSOR ÅSTRANDS FOTSPÅR

Forskning har alltid varit stöttepelaren i Monark Exercises varumärke, liksom övertygelsen att fysisk kondition är nyckeln till det personliga välbefinnande. Den ursprungliga Monark cykelergometern utvecklades på 1950-talet, av Per-Olof Åstrand, en svensk professor i fysiologi, vilken är känd som en av grundarna inom träningsfysiologi i mitten av 1900-talet. Monark arbetade nära Åstrand ända in på 2000 talet. Idag fortsätter vi Åstrands arv, inte bara genom den forskningsbaserade produktutvecklingen utan även genom att sponsra forskningsprojekt relaterade till fysisk kondition.

PROFFESOR PER-OLOF ÅSTRAND

Per-Olof Åstrand var en centralgestalt inom svensk och internationell idrotts- och arbetsfysiologi och banbrytande som forskare och undervisare inom det området. Åstrand blev docent i arbetsfysiologi vid Karolinska institutet 1953. Han blev professor i kroppsövningarnas fysiologi vid GIH 1970-1977 samt vid Karolinska institutet 1977–1989. Det submaximala konditionstest som Åstrand och hans blivande hustru Irma Ryhming publicerade 1954, det så kallade Åstrandtestet, bidrog till att göra GCI känt över världen och man betraktar honom som den vetenskapligt baserade konditionsträningens fader.

Hans forskningsområden innefattar arbetsfysiologi, särskilt syretransportsystemet hos människor, begränsande faktorer för maximal syreupptagning, effekter av miljöfaktorer, fysisk prestanda i förhållande till kön och ålder, hälsa och fitness, förebyggande medicin och rehabilitering.

PIONJÄR INOM HÄLSA OCH TRÄNING – PROFESSOR ÅSTRANDS CYKELERGOMETERTEST

Åstrandtestet är ett cykeltest som utarbetats av professor Per-Olof Åstrand. Detta test mäter din kondition eller mer korrekt hur mycket syre din kropp kan ta upp under maximalt arbete. Åstrands cykeltest, som är enkelt, tidseffektivt och innebär låg risk för individen. Dessutom behövs ingen avancerad laboratorieutrustning, bara en vanlig cykelergometer och ett pulsband. Beräkning av VO2max görs från pulssvaret på 6 minuters submaximalt arbete.

Cykling har visat sig vara en mycket lämplig arbetsform, bland annat därför att en viss belastning (ej maximal) kräver ungefär samma energiutveckling hos cyklisten om den är ung eller gammal, tränad eller otränad, elitcyklist eller ovan vid cykling. För att möjliggöra en exakt mätning av det utförda yttre arbetet har man konstruerat ergometercykeln. Den har funnits i fysiologiska laboratorier i många årtionden, där den har använts för att ge försökspersonen en graderad och mätbar belastning. I anslutning till arbetet kan man så utföra undersökningar över arbetets inverkan på blodomloppet, andningen och ämnesomsättningen. Under de sista tio åren har ”ergometrin” fått stor aktualitet också inom idrotten, inom arbetsforskningen, i industrin och inom sjukvården.

Ergometercykeln har blivit ett betydelsefullt hjälpmedel vid bedömning av den fysiska arbetsförmågan och av konditions- och träningstillståndet. MONARKs ergometercyklar är en vidareutveckling av en av laborator W von Döbeln angiven konstruktion, som instrumentmakare H Hagelin vid GIH har givit den tekniska utformningen. Den kan även användas för arbete i liggande ställning, t ex placerad på ett stativ eller ”bord” framför en säng.

Åstrandtestet har validerats i flera studier, och vidareutvecklats i Elin Ekblom Bak testet.

DOKUMENTATION – LADDA HEM ÅSTRANDBOKEN HÄR

Fyll i dina uppgifter nedan, vi skickar boken per mail strax därefter.