FROM GOOD TO GREAT – TENNISSTUDIE

2019


 Tennis är en världsidrott. Det är också en fysiskt mycket krävande idrott, som sliter på utövarnas kroppar. Inom sporten råder en hög skadefrekvens, parallellt med att det fortfarande finns stora kunskapsbrister kring hur stora de fysiska och biomekaniska belastningarna drabbar spelarna. Detta är några av de problemområden svenska forskare nu hoppas kunna fördjupa kunskapen kring.

Karolinska Institutet, genomför tillsammans med Riksidrottsförbundet, Monark Exercise AB, Qualisys AB och Good to Great Tennis Acadamy, Sophiahemmets högskola och Svenska Tennisförbundet en ny vetenskaplig studie. Syftet är att mer djupgående undersöka de fysiska belastningar som tennisspelare utsätts för, samt analysera kroppens verkningsgrad vid tennisspel. Detta för att hitta alternativa, tennisspecifika träningsmetoder som är skonsammare för kroppen, samt att få bättre kunskap kring skadeprevention och skaderehabilitering för tennisspelare.
– På sikt hoppas vi såklart att studien ska verka som ett underlag för de som vill bedriva ytterliga forskning. Det finns väldigt mycket att utveckla inom de här områdena, säger Fredrik Johansson som är ansvarig forskare från Sophiahemmet/KI.

Genom studien hoppas forskarna också kunna generera ny kunskap gällande rörelsemönster och verkningsgrad, en form av prestationsanalys. På sikt kommer även studien att vara ett hjälpsamt underlag till att framställa bättre tränings- och testprotokoll på ergometercyklar, som lämpar sig särskilt för tennisspelare.

Viktigt för denna typ av vetenskaplig forskning är potentialen att genomföra studien ute i fält, där det finns möjlighet att samla in såväl fysiologiska som biomekaniska data för analys. Samtliga mätningar kommer därför att genomföras i Good to Great’s lokaler i Catella Arena i Danderyd, vilket innebär att all datainsamling sker i den bästa tänkbara miljön för relevanta analyser och applicerbara resultat.

Det är en förutsättning att vi är ute i fält för att studien ska kunna genomföras med ett så verklighetsnära resultat som det är möjligt. Du kan inte få ett sanningsenligt resultat på det vi vill studera annars, understryker Magnus Norman som driver tennisakademin Good to Great tillsammans med Nicklas Kulti och Mikael Tillström.

Deltagarna i studien kommer att utrustas med reflekterande markörer över hela kroppen. Detta för att kunna mäta alla rörelser i 3D, med millimeterprecision. I deras skor kommer tryckkänsliga sulor placeras, för att smidigt kunna analysera den tryckfördelning och kraftutveckling som sker under en match. Under mätningen kommer även ett bärbart syreupptagningssystem att spela en central roll för att mäta spelarnas fysiologiska belastning under spel. Inom tennis är det första gången som alla dessa avancerade mätsystem kombineras, vilket gör studien världsunik.

Mikael Swarén från Monark Exercise AB är optimistisk inför studien.
– Att vi får tillgång och möjlighet till att kombinera de här systemen ger oss oändligt med möjligheter att djupdyka in i specifika problemområden från flera håll. Kanske kan studien också skapa ringar på vattnet för de som utvecklar olika idrottstester, och såklart för de som arbetar inom prevention och rehabilitering.

Se inlägg om projektet på tv-sporten:  www.svt.se/sport/tennis/forskningen